Muista hengittää

Tutuu, että viimeaikoina ovat otsikot olleet täynnä ohjeita siitä, miten selviytyä arjen paineesta ja ladata akkuja, jotta pystyisi antamaan parastaan. Vaikuttaa siltä, että ihmisten tulisi jaksaa enemmän ja kuitenkin myös antaa itsestään enemmän myös vapaa-ajalla. Joillekin se vain on turhankin vaativa yhtälö.

Tämän kovan talouden aikana ihmisistä yritetään saadaan irti yhä enemmän ja enemmän. Mutta vähitellen on alkanut näyttää siltä, että ihmiset tarvitsevat jotakin muuta. Pelkkä työ itsessään ei riitä, pitäisi löytyä myös työn imu. Innovaatio. Riemu ja ylpeys omasta osaamisesta.

Kaiken tämän suorittamisen lomassa sitten pitäisi kehittyä ihmisenä, suorittaa tutkinto ihmisyydestä ja lopulta pystyä toteamaan; Elin hyvän elämän. Elin täydesti.

Meidän pitäisi pystyä keskittymään olennaiseen, mutta tämä taito meiltä on viety. Välillä on tuntunut, että etenkin naisten ”hyvyys” mitataan sillä, kuinka monta asiaa pystyy kerralla suorittamaan. Kuinka tehokas oikeastaan onkaan. Ja sitten terapioissa hoidetaan sitä uupunutta äitiä, joka ei enää jaksa suoritaa ja jolla on oman elämän avaimet olleet jo vuosia hukassa.

Lisäksi sosiaalinen media on alkanut rummuttaa samaan aikaan Hyvää elämää. Täyttä elämää. Ja kaiken tämän keskellä pitäisi muistaa hengittää. Pysähtyä. Keskittyä hetkeen. Mitä meiltä oikeastaan vaaditaan? Mihin tässä hengittelijöiden joukossa oikeastaan pyritään?

Mindfulnessissa hengitys on ankkuri. Se on elintoiminto, jota on helppoa seurata, joka toimii tahdosta riippumattomasti ja jonka konkreettisuus itsessään on hyvin ilmaisuvoimainen. Mitä pinnallisempi ja kiihtynyt hengityksemme on, sitä hätäisempi psyykkinen olomme on. Ahdistuksen lisääntymisen myötä lisääntyy kiireen tuntu, hätä suorittamattomista tehtävistä. Kireys lisääntyy ja samallame lamaannumme. Aiheutamme siis itse oman oravanpyörämme.

Miten viisas onkaan lapsi, joka toteaa äidin kiukkuhuudon päätteeksi: ”Muista mutsi hengittää välillä.” Lapsi on mindfulnessin ytimessä.

Advertisement

Kohti pehmeämpiä arvoja

Yritystä perustaessamme vuonna 2013 ajatuksenamme oli tehdä asioita hieman toisella tavalla ja erilaisella otteella kuin muut. Vielä tuolloin emme osanneet nimetä tarkemmin sitä, mitä tuo toisin tekeminen on. Ainoa mistä olimme varmoja oli se, että tuo muutos kohdistuu tapaan johtaa yrityksiä ja sitä kautta myös yrityksien laatuun, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Vuodet muiden yrityksien palveluksessa niin sosiaali- ja terveysalalla kuin muillakin toimialoilla vahvistivat käsitystämme siitä, että muutos on tarpeen ja se tuo mukanaan mahdollisuuden paremmasta. Tunne siitä, että yritykset polttivat kynttilää molemmista päistä oli vahva. Yrityksen koosta riippuen tämä näkyi joko raskaaksi käyneessä byrokratiassa, jossa vastuun jako oli epäselvää, riskien ottamisessa turvallisuuden ja laadun kustannuksella tai siinä että henkilöstö oli läpeensä väsynyt YT pelon tai sen jälkeisen sekasorron vuoksi. Usein mielletään, että onnekkaita ovat ne, jotka saavat YT neuvottelujen jälkeen pitää työpaikkansa, vaikka heidän harteilleen jää myös paljon huolia. Työmäärä tuplaantuu, ellei triplaannu, työnsä menettäneitä kollegoita surraan samalla kun iloitaan työn säilymisestä ja luonnollisesti iloa työstä varjostaa tulevaisuudessa väijyvä mahdollisten uusien YT pommien uhka. Työnsä menettäneitä ei puolestaan ilahduta tieto siitä, että pisimmillään työn etsiminen voi kestää uusimpien tilastojen mukaan jopa 16kk. Pienissä yrityksissä taasen yrittäjät kokevat jatkuvaa pelkoa ja huolta toimeentulosta ja siitä säilyykö yritys hengissä seuraavaan vuoteen tai jopa seuraaviin kuukausiin.

Pienet ja keskisuuret yritykset mielessämme, lähdimme pohtimaan millä tavoin ja minkälaisia palveluita toteuttamalla voisimme tuoda valoa ja selkeyttä huolien keskelle. Avainlauseeksi muodostui ”pehmeät arvot.” Pehmeät arvot tarkoittavat ideologiassamme sitä, että yrittäjät ja työntekijät ovat kaiken keskiössä. Heidän hyvinvointinsa on avain yrityksen menestykseen. Kun yrittäjillä ja työntekijöillä on mahdollisuus tauottaa työtään ja kehittää omaa mielenhallintaa eri tekniikoiden avulla (Mindfulness) ja kun heillä on käytössään työtä selkeyttävä yksinkertainen tekninen sovellus (SQM) on yrityksellä paremmat edellytykset selviytyä voittajana haasteellisista ajoista. Olemme vahvasti sitä mieltä, että kovien arvojen aika on ohitse. Nopeat voivat edelleen syödä hitaat ja agressiivisesti liiketoimintaa harjoittavat yritykset menestyvät varmasti oman aikansa, mutta tulevat hiipumaan ennemmin tai myöhemmin.  Yritykset, jotka ovat todellisia tulevaisuuden menestyjiä ovat niitä, jotka näkevät työtä tekevät ihmiset yrityksen todellisena arvona ja satsaavat heidän hyvinvointiinsa. Olemme varmoja siitä, että pitkällä tähtäimellä tämä tulee näkymään myös yrityksen laadussa, työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa. Asioiden selkeys ja suunnitelmallisuus tuo mukanaan myös työrauhan. Turha hätiköinti ja paine johtaa enemmin tai myöhemmin laatutason laskemiseen puhumattaan siitä mitä hallaa se tekee työhyvinvoinnille ja työturvallisuudelle. Yrittäjä ja työntekijät, jotka ovat aidosti onnellisia ja tyytyväisiä työhönsä ovat myös niitä, jotka ovat valmiita tekemään kaikkensa yrityksen puolesta haastavimpinakin aikoina.

teesi sqc